Transfer

Antakya Merkez Antakya Merkez 40 80 140 200 50 KM Rezervasyon
Antakya Havaalanı Antakya Havaalanı 50 100 150 200 90 KM Rezervasyon
Antakya Otogar Antakya Otogar 90 150 250 350 85 KM Rezervasyon